Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zlecenie opracowanie opinii (ekspertyzy) ornitologicznej - (artykuł stracił ważność) 2023-12-11 14:08:53
Przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienia na czas oznaczony od dnia 28.10.2023 r. do dnia 01.11.2023 r. (tj. 5 dni) niżej wymienionej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową - (artykuł stracił ważność) 2023-10-03 12:01:55
Wycinka drzew na nieruchomości stanowiącej własność Gniny Miejskiej Turek, oznaczonej w obrębie „B” ewidencji gruntów . Turku nr geod. 746/2 – teren parku dworskiego wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia prac poprzez odpowiednie oznakowanie, uporządkowaniem terenu po wykonaniu prac - (artykuł stracił ważność) 2023-09-13 14:01:34
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dot. planu tyflogragicznego- 2 szt 2023-04-29 01:21:00
Zapytanie ofertowe wykonanie lady - informacja z otwarcia ofert 2023-04-21 16:31:32
Dostaw czterech sztuk pętli indukcyjnych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 2023-04-04 14:57:26
Dostawa czterech sztuk lup elektronicznych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku 2023-04-04 10:30:48
Dostawa systemu wzywania asysty do drzwi zewnętrznych i aktywatorów sznurowych gongu alarmowego do toalety 2023-04-04 10:29:31
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa na adres Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, trzydziestu trzech sztuk tabliczek Braille’a 2023-03-31 14:19:03
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na adres Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, ramek do podpisu w ilości pięciu sztuk zestawów ( zestaw po 10 sztuk), służących do precyzyjnego składania podpisu, ułatwiając osobom z dysfunkcjami wzroku wykonywanie tych czynności. 2023-03-31 14:17:50
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na adres Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, trzech sztuk materacy ewakuacyjnych, zapewniających szybką i bezpieczną ewakuację z zagrożonego miejsca 2023-03-31 14:17:04
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na adres Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, dwunastu sztuk nakładek kątowych na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu 2023-03-31 14:15:54
Świadczenie kompleksowej usługi chmurowej w zakresie zaprojektowania, wykonania i wdrożenia nowej strony internetowej dla Gminy Miejskiej Turek (www.miastoturek.pl) dostosowanej do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 09:37:57
CZYSZCZENIE GRUTÓW GMINNYCH W ROKU 2023 - (artykuł stracił ważność) 2023-03-16 11:29:01
ZAPYTANIE OFERTOWE 2023-03-02 14:13:42
Usługa polegająca na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej w zakresie zaprojektowania i wykonania nowej strony internetowej Gminy Miejskiej Turek, zgodnej ze standardem WCAG 2.1. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-14 13:46:36
Usługa polegająca na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej w zakresie zaprojektowania i wykonania nowej strony internetowej Gminy Miejskiej Turek, zgodnej ze standardem WCAG 2.1. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-24 12:58:45
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ TUREK W LATACH 2022-2023 - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 15:04:39
A. opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliskiej 59 w Turku B. opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliska 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci cieplnej - (artykuł stracił ważność) 2022-06-08 10:23:26
Zapytanie ofertowe - Konserwacja kolekcji Turkowskiego misterium Józefa Mehoffera - etap IV 2022-04-29 13:17:30
CZYSZCZENIE GRUTÓW GMINNYCH W ROKU 2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 14:51:29
CZYSZCZENIE GRUTÓW GMINNYCH W ROKU 2021 - (artykuł stracił ważność) 2021-03-03 14:37:13
WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ TUREK W 2020 ROKU - (artykuł stracił ważność) 2020-11-09 10:24:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo - handlowego na funkcję użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku. - (artykuł stracił ważność) 2020-09-18 11:58:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data wytworzenia:
18 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data publikacji:
18 wrz 2020, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data aktualizacji:
18 wrz 2020, godz. 10:23