Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Statut Gminy Miejskiej Turek

STATUT GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

Statut określa:
1) ustrój Gminy Miejskiej Turek,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta,
4) zasady działania klubów radnych Rady Miejskiej,
5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Miasta oraz korzystania z nich.


§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Turek,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Turku,
3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej Turku,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Turku,
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku,
6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Turku
7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Miejskiej Turek.

 

Z uwagi na dużą objętość dokumentu, Statut Gminy Miejskiej Turek umieściliśmy w formie pliku do pobrania poniżej


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Gaj

Data wytworzenia:
04 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data publikacji:
04 sie 2020, godz. 11:33

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
16 maj 2024, godz. 14:55