Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wybory samorządowe 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Postanowienie Nr 438/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnej Rady Miejskiej Turku 2024-05-07 11:28:59
Postanowienie nr 427-2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Turku 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 2024-05-02 13:17:08
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o dyżurach 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 405/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 404/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 403/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 402/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 401/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 10 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 383/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
Informacja o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych 2024-05-02 13:17:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie o zmianach w składzie komisji wyborczej nr 10 2024-05-02 13:17:08
INFORMACJA o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 - (artykuł stracił ważność) 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 351/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 294/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 293/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 292/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 288/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Turek 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Turku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Turku 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Turku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej Turku 2024-05-02 13:17:08
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej Turku 2024-05-02 13:17:08
Informacja o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych na terenie Gminy Miejskiej Turek, 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 286/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych na terenie działania Komisarza Wyborczego w Koninie I, w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 2024-05-02 13:17:08
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 marca 2024 r. W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 08:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku odbędzie się losowanie 2024-05-02 13:17:08
ZARZĄDZENIE Nr 41/2024 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie ustanowienia koordynatora miejskiego ds. informatyki oraz powołania miejskiego zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin 2024-05-02 13:17:08
ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DO LOKALU WYBORCZEGO W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R. 2024-05-02 13:17:08
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 r 2024-05-02 13:17:08
Głosowanie korespondencyjne Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat. 2024-05-02 13:17:08
Postanowienie nr 271/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Miejskiej Turek 2024-05-02 13:17:08
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 lutego 2024 o granicach obwodów wyborczych 2024-05-02 13:17:08
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU z 28 lutego 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
Informacja o dyżurach i składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 268/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
POSTANOWIENIE NR 267/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 lutego 2024 r. Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. 2024-05-02 13:17:08
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze 2024-05-02 13:17:08
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-05-02 13:17:08
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 31 stycznia 2024 2024-05-02 13:17:08
Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku nr 25/2024 z dnia 6 lutego 2024 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2024-05-02 13:17:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 lutego 2024 roku informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Turku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: 2024-05-02 13:17:08
Postanowienie nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie podziału Gminy Miejskiej Turek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-05-02 13:17:08
Postanowienie 197/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie podziału powiatu tureckiego na okręgi wyborcze, ustaleniam ich granic, numerów oraz liczby radnych wybiranych w każdym okręgu. 2024-05-02 13:17:08
Obwieszczenie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych 2024-05-02 13:17:08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data wytworzenia:
15 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data publikacji:
02 maj 2024, godz. 13:17

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Pabianski

Data aktualizacji:
27 lut 2024, godz. 13:55