Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 8 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 142/2021

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 08 października 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2021.1372 ) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turek z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek ( Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2021 r., poz. 5569 ), Burmistrz Miasta Turku zarządza co następuje:

 

§ 1

Określa się wzór:

  1. wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

  2. formularza aktualizacji wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

     

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 138/2021 r. z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz wzoru formularza aktualizacji wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Turku

/-/ Romuald Antosik


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Angelika Wilczewska

Data wytworzenia:
11 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
11 paź 2021, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
11 paź 2021, godz. 09:07