1641 Wykaz nieruchomości gruntowej przy ul. Akacjowej, przeznaczonej do sprzedaży | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz nieruchomości gruntowej przy ul. Akacjowej, przeznaczonej do sprzedaży

    1. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

 

Lp.

Numer księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Numer geodezyjny nieruchomości
Pow. nieruchomości w m2
Opis nieruchomości i jej przeznaczenie
Cena nieruchomości w zł
Forma zbycia nieruchomości
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
1.

 

KN1T/00052394

 

Turek,  rejon ul. Akacjowej

 

68/1

 

278

 

Nieruchomość  gruntowa zabudowana.

 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn.  „Rejon ul. Milewskiego i ul. Dworcowej”, nieruchomość leży w granicach jednostki bilansowej 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

49 468,00

 

 

Sprzedaż na własność

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 202a r., poz. 1899 ze zm.) pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości objętych wykazem  przysługuje:

1/ osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

 

2/ osobom fizycznym i prawnym, które są poprzednimi właścicielami nieruchomości objętych wykazem pozbawionych prawa ich własności przed 5.12.1990 r. albo ich spadkobiercami,

pod warunkiem złożenia przez w/w osoby wniosków o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu, tj. od dnia 14.06.2022 r. do dnia 26.07.2022 r.

 

2.

 

KN1T/00052394

 

Turek,  rejon ul. Akacjowej

 

68/3

 

153

 

Nieruchomość  gruntowa  niezabudowana.

 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn.  „Rejon ul. Milewskiego i ul. Dworcowej”, nieruchomość leży w granicach jednostki bilansowej 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

22 096,00

plus podatek VAT

 

Sprzedaż na własność

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
14 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
14 cze 2022, godz. 10:51

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
14 cze 2022, godz. 10:51